Sanktuarium św. Jana – Marii Vianney w Ars-sur-Formans

Od 1830 r. Ars było jedynym z dwóch sanktuariów we Francji, do których zdążały narodowe pielgrzymki. W tym czasie Francja była krajem bardzo zlaicyzowanym. Przybywało tu rocznie ponad 30 tysięcy wiernych. Po 1850 r. Ars odwiedzało już ponad 60 tysięcy pątników z Francji, Belgii, Niemiec, Włoch. Przez 41 lat pasterzowania księdza Vianney przybyło do Ars ponad milion osób. Jego pogrzeb zgromadził ponad 6 tysięcy wiernych. Po śmierci, a szczególnie po beatyfikacji i kanonizacji Jana-Marii Vianney, zwiększyła się liczebność pielgrzymek. W 1865 r. rozpoczęto budowę obecnej bazyliki. W przeszklonym relikwiarzu w bocznej kaplicy umieszczono ciało świętego. Znajduje się tu jeszcze XII-wieczny kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia, w którym proboszcz z Ars sprawował swoją posługę. W Kaplicy Serca złożono jego serce. Na plebanii, w zachowanych wnętrzach można obejrzeć pamiątki po świętym. Obecnie do Ars przybywa rocznie 450 tysięcy pielgrzymów.

Porządek mszy św. : niedziele i święta: 8:00, 10:00, 18:00 (bazylika), 11:00 (kościół Matki Bożej Miłosierdzia), dni powszednie: 11:00, 18:00 (bazylika).

PARAY-LE-MONIAL

Objawienia Serca Jezusowego

Najcenniejszym zabytkiem Paray-le-Monial (południowa Burgundia) jest imponujący kościół ufundowany w 973 roku przez benedyktynów. Jest on wierną kopią, zburzonego podczas rewolucji francuskiej, kościoła z Cluny. Pielgrzymi przybywają do Paray-le-Monial z jeszcze innego powodu. 150 metrów od romańskiego zabytku znajduje się klasztor sióstr wizytek, gdzie w latach 1673-1675 miały miejsce wydarzenia, które głęboko wpłynęły na późniejszą pobożność katolicką. Młodej zakonnicy św. Małgorzacie Marii Alacoque objawiał się Jezus. Owocem tych widzeń było ustanowienie w Kościele Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz praktyka pierwszych 9 piątków miesiąca, z którą wiążą się konkretne obietnice Zbawiciela. Oczywiście kult Serca Jezusowego istniał już w średniowieczu. Objawienia św. Małgorzaty Marii miały jednak kluczowe znaczenie w jego rozwoju.

Podczas objawień Jezus miał jeszcze dwie konkretne prośby. Pierwsza dotyczyła Francji. Chrystus chciał, aby król poświęcił kraj Jego Najświętszemu Sercu. Niestety Ludwik XIV zlekceważył życzenie Zbawiciela. Uczynił to dopiero Ludwik XVI w 1792 roku w więzieniu, kiedy już w całej Francji szalał terror rewolucyjny. Pierwszym państwem, które uroczyście zawierzyło się Najświętszemu Sercu Jezusa w 1765 roku była Polską. Za nią podobny akt zawierzenia miał miejsc w Hiszpanii i Austrii w 1798 roku.

Droga prośba dotyczyła „Świętej godziny”. Jezus pragnął, abyśmy, w miarę możliwości, modlili się w każdy czwartek między 23 a 24 godziną dla uczczenia samotnej modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Niestety, mimo prób, to nabożeństwo nie przyjęło się w Kościele katolickim. Swoją prośbę Chrystus powtórzył, choć w nieco innej formie, 250 lat później podczas objawień św. Faustyny Kowalskiej kiedy prosił o czuwanie w godzinę Jego śmierci. Jakby chciał nam powiedzieć, że skoro, podobnie jak uczniowie, nie potrafimy uczcić przez godzinę początek Męki, to przynajmniej przez chwilę przystańmy duchowo w godzinę śmierci Zbawiciela.

Sanktuarium św. Bernadety w Nevers

Klasztor Saint – Gildard w Nevers powstał w końcu XVII w. Służą tu Bogu i bliźnim siostry
z Kongregacji Sióstr Miłosierdzia. Jedną z nich była św. Bernadeta, która w Lourdes 18 razy dostąpiła przywileju objawień Matki Bożej. Przybyła do Nevers w 1866 r. W klasztorze była opiekunką chorych i zakrystianką. Przebywała tu do swojej śmierci 16.04.1879 r. W sobotę 19.04.1879 r. złożono ją do grobu w klasztornym ogrodzie. Od tamtego czasu ciało św. Bernadety, wbrew wszelkim prawom natury, w ogóle nie uległo procesowi rozkładu, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Do dziś zachowało niezwykłą naturalność i piękno. 18.07.1925 r. umieszczono je w przezroczystym sarkofagu, który ustawiono w kaplicy klasztornej, po prawej stronie głównego ołtarza. Pielgrzymi przybywający do kaplicy klasztoru Saint – Gildard w Nevers widzą nienaruszone ciało św. Bernadety Soubirous ubrane w strój zakonny. Święta sprawia wrażenie śpiącej.
Od 1836 r. siostry prowadzą w Nevers hospicjum. W skład sanktuarium wchodzą m.in. dom pielgrzyma, ośrodek rekolekcyjny i muzeum powstałe w 1958 r., w setną rocznicę objawień w Lourdes.

Ciekawostki:
W dniu przeniesienia relikwii błogosławionej do kaplicy został uzdrowiony, pochodzący z Nevers, arcybiskup Kartaginy. Chorował od dziesięciu lat z powodu zarażenia amebami. Podczas podróży do Nevers jego cierpienia znacznie się wzmogły, ale znalazł dość siły, aby uczestniczyć
w ceremonii. Kroniki podają, że „wówczas został natychmiast i całkowicie uzdrowiony”.

Godziny otwarcia (stan na 03.2010): listopad – marzec: 7:30 – 12:00, 14:00 – 18:00, kwiecień – październik: 7:00 – 12:30, 14:30 – 19:30.

Porządek mszy św. (stan na 03.2010): niedziele i święta: 10:00, dni powszednie: 11:30, dodatkowo w poniedziałki, środy, piątki I soboty 8:00.